EVROPSKÉ CENTRUM PRO VÝVOJ A VÝROBU RESPIRÁTORŮ

 

O NÁS

Evropské centrum pro vývoj a výrobu respirátorů (ECVVR) je společným podnikem technologických firem InoCure a GOOD MASK. ECVVR přijalo od tchajwanské společnosti Autoland čtyři výrobní linky na výrobu ochranných pomůcek (respirátorů, ústenek a roušek), díky čemuž Česká republika získá soběstačnost v oblasti výroby špičkových ochranných pomůcek.

 

K výrobě respirátorů, ústenek i nanoroušek na tchajwanských linkách budou použity výhradně české materiály a komponenty, což bude mít pozitivní vliv na českou ekonomiku a bude možné garantovat konstantní kvalitu ochranných pomůcek.

 

5 % měsíční produkce tchajwanských linek bude bezplatně poskytnuto na veřejně prospěšné účely (domovy důchodců, sociální a zdravotnická zařízení, azylová centra, školy atd.), další prostředky pak půjdou na rozvoj česko-tchajwanské spolupráce v oblasti vývoje dalších technologií a materiálů, které v budoucnu posílí pozici České republiky. 

HLAVNÍ POSLÁNÍ

Zajistit pro Českou republiku stabilní a bezpečnou soběstačnost při přístupu k ochranným pomůckám  (respirátory, ústenky, nanoroušky), a to jak v době pandemie, tak mimo ní.


Rozvíjet trvale udržitelnou spolupráci s Tchaj-wanem.


Udržovat vysokou míru společenské odpovědnosti, dodávat bezplatně nejkvalitnější ochranné pomůcky nejohroženějším skupinám obyvatel.


Podporovat české vědce a výzkum v oblasti nanotechnologií
Vyrábět produkty z českých materiálů a podporovat tak české firmy i českou ekonomiku     

 

O RESPIRÁTORECH

Respirátory ECVVR jsou vyrobeny pomocí nejmodernějších postupů.

Společnost GOOD MASK, která společně s technologickou firmou InoCure stojí za vznikem ECVVR, obdržela pro své respirátory FFP2 nedlouho po svém vzniku zkrácený certifikát z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ten prokazuje shodu vybraných parametrů normy ČSN EN 149:2001, klíčových k ochraně před onemocněním Covid-19.

 

Dále získala evropskou certifikaci respirátoru speciálně proti Covid-19 a v nejbližší době očekává vydání plné české certifikace na nově vyvinutý nano respirátor, který již na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce splnil veškeré klíčové testy dle příslušných norem.

 

Nový nanorespirátor který se spolu s dalšími certifikovanými výrobky budou vyrábět na tchajwanských linkách, je prvním viditelným plodem spolupráce společností InoCure a GOOD MASK.

img.png

KDO JE ECVVR

logo.png

InoCure s.r.o. je technologicky orientovaná společnost. Byla založena především výzkumníky (Matěj Buzgo, Jiří Pašta, Andrea Staffa) a inženýry (Miroslav Doupník a Martin Doupník) v kombinaci s obchodními dovednostmi Radovana Vacka ve funkci generálního ředitele. Cílem společnosti je nejen vyvíjet nové technologie, ale poskytnout zákazníkovi kompletní službu od definice chemického procesu až po výstavbu výrobních zařízení. Její aktivity v oblasti Life-sciences jsou komplexní a vedou až do fáze konečného produktu, včetně marketingu, prodeje a podpory zákazníkům. Mezi klíčové přednosti společnosti patří patentované, vysoce produktivní elektrody pro výrobu nanočástic a nanovláken. InoCure patří mezi největší světové producenty nanomateriálů. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti:

www.inocure.cz

logo333.png

GOOD MASK s.r.o. byla založena v dubnu 2020 z důvodu akutního nedostatku osobních ochranných prostředků. Hlavním hybatelem je podnikatel, investor a filantrop  Martin Ladyr, pro kterého byla prvním impulsem urgentní nutnost vybavit účinnou ochranou nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva, zejména diabetiky, pro které vydává již 15 let specializovaný časopis DIAstyl. Společnost investovala značné finanční prostředky v řádu desítek milionů korun do výrobních linek a vývoje kvalitních ochranných prostředků včetně jejich následné certifikace. Filtrační materiál meltblown, který byl vyvinut ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Liberci, spolu s dalším klíčovým  materiálem, odebírá výhradně od českého výrobce. V současné době patří k největším producentům zdravotnických ústenek a  respirátorů v ČR. Výrobky GOOD MASK jsou zastoupeny na pultech obchodních řetězců nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti: 

www.goodmask.cz

 
logo.png

Kontakt pro média:

Aleš Povr

+420 608 272 217

ales@4info.cz

©2021 ECVVR

sitwt.png

Pro dotazy pište 

Zpráva byla odeslána.